Saturday, December 31, 2011

Tembang Salaka Domas


Tembang Salaka Domas
by Bagdja for everyone
 Judul Lagu : Salaka Domas I
 Pencipta : Bakang Abu Bakar, Hanafiah R.A
 Lagam : Cianjuran
 Sumber : Kumpulan rumpaka Cianjuran / Mamaos
 H.Djadja Sukardja - SGBS - Ciamis 2002


 Lirik (Rumpaka) -Tandang menak Pajajaran

 Kadiya banteng bayangan
 Sinatria pilih tanding
 Tohpati jiwa jeung raga
 Seja angkat mapag jurit

 Najan di luhur langit
 Hamo burung rek disusul
 Sumujud ka ingkang rama
 Prabu Agung Silihwangi
 Layang domas layang domas didamel jimat nolak bala

 Sinatria Pajajaran
 Putra silih Silihwangi
 Estu panceg mamanahan
 Seja moal waka mulih

 Najan nemahan pati
 Mun guriang tacan tumpur
 Ngesto ka ibu ka rama
 Sumambat ka Maha Suci
 Teguh pengkug teguh pengkuh, henteu unggut kalinduan

 Catatan:
Lagu (Tembang) ini hasil olahan dari cerita rakyat di tatar sunda (Jawa Barat) yang berkisah tentang pangeran dari kerajaan Pajajaran. Pangeran bernama Munding Laya putra dari Prabu Siliwangi.

 Munding Laya ditugaskan oleh Prabu Siliwangi untuk merebut jimat sakti "Salaka Domas" berbentuk layang-layang di kahyangan.

 Jimat "Salaka Domas" yang berbentuk layang-layang ini dijaga oleh raksasa menakut kan yang sakti mandraguna serta kejam bernama Guriang. Munding Laya sebagai satria Pajajaran tidak takut dengan segala tantangan yang bakal menghalangi untuk meraih "Salaka Domas". Dengan kesaktian yang tinggi dan tekad untuk mengabdi kepada orangtua, bangsa dan negara, akhirnya jimat "Salaka Domas" dapat direbut dan dipersembahkan bagi Pajajaran.

 Tandang menak Pajajaran   = Tampillah Pangeran Pajajaran

 Kadiya banteng bayangan   = Dia bak banteng yang kuat
 Sinatria pilih tanding           = Ksatria tanpa pilih lawan
 Tohpati jiwa jeung raga       = Rela berkorban jiwa raga
 Seja angkat mapag jurit       = Apapun yang terjadi dari mulai berangkat perang
 Najan di luhur langit            = Walau diatas langit
 Hamo burung rek disusul     = Tak akan tidak dikejar
 Sumujud ka ingkang rama    = Sembah sujud ke ayahanda
 Prabu Agung Silihwangi       = Yang Agung Prabu Siliwangi
 Layang domas layang domas = Layang-layang emas Layang-layang emas
 didamel jimat nolak bala          = sebagai jimat penolak bala

 Sinatria Pajajaran                = Ksatria Pajajaran
 Putra silih Silihwangi         = Putra Prabu Siliwangi
 Estu panceg mamanahan   = Sudah jelas cita-citanya
 Seja moal waka mulih          = Apapun yang terjadi tidak akan pulang
 Najan nemahan pati            = Meski menghadang kematian
 Mun guriang tacan tumpur = Kalau raksasa guriang belum sirna
 Ngesto ka ibu ka rama        = Bakti ke ibu bapak
 Sumambat ka Maha Suci    = Memohon ke Maha Suci
 Teguh pengkug teguh pengkuh, henteu unggut kalinduan = Teguh tekad tak akan tergoyahkan..


Diposkan Ambu Richadiana di KAKANCAH KANA BALIGA SUNDA

Rahayu,rahayu,rahayu ......... _/\_